Op Staande Voet Ontslagen, wie kan u helpen?

ontslagenOp staande voet ontslagen worden betekent dat de werkgever met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst met de werknemer beƫindigd. De werkgever hoeft hierbij geen opzegtermijn in acht te nemen en heeft ook geen toestemming nodig van een rechter of van het UWV. Als dit ontslag niet wordt aangevochten is de werknemer verwijtbaar werkloos. In dat geval heeft de werknemer ook geen recht op een WW uitkering.

Ontslag op staande voet, kan dat zomaar?

Ontslagen worden op staande voet kan niet zomaar. Er moet dan ook rekening worden gehouden met de volgende punten:

  • De werkgever moet een dringende reden hebben om tot ontslag over te gaan;
  • Deze dringende reden moet medegedeeld worden aan de werknemer;
  • Het ontslag moet onverwijld gegeven zijn.

Als de werkgever zich niet aan deze punten houdt is het ontslag vernietigbaar en geeft het de werknemer de mogelijkheid om zijn ontslag aan te vechten.

Dringende reden

Onder een dringende reden wordt verstaan dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig verwijtbare gedraging. Deze gedraging moet voor de werkgever zo ernstig zijn dat het onmogelijk is de arbeidsovereenkomst met de werknemer voort te zetten. De volgende gedragingen kunnen reden zijn tot ontslag op staande voet:

  • Crimineel gedrag, zoals fraude of diefstal
  • Geweld, zoals mishandeling
  • Grove belediging
  • Werkweigering of onbekwaamheid in het uit te voeren werk
  • Schending van de geheimhoudingsplicht

De reden van ontslag moet medegedeeld worden aan de werknemer, deze heeft het recht om te weten op welke grond hij ontslagen is.

Ontslag moet onverwijld gegeven zijn

Wanneer het ontslag onverwijld gegeven is dan is de werkgever na het incident direct overgegaan tot ontslag. De werkgever heeft niet het recht om een paar dagen na te denken over het incident en de werknemer dan alsnog te ontslaan.

De werkgever heeft wel het recht om het incident te onderzoeken voordat er tot ontslag wordt overgegaan. In veel gevallen wordt de werknemer gedurende die tijd op non-actief gesteld. Het onderzoek mag niet langer dan een paar dagen in beslag nemen.

Op staande voet ontslagen, wat nu?

Als u het niet eens bent met uw ontslag doet u er goed aan om uw ontslag aan te vechten. Doet u dit niet dan geeft u eigenlijk aan dat het ontslag terecht is en dit ziet het UWV als verwijtbare werkloosheid. U heeft dan geen recht op een WW uitkering en u kunt in het ergste geval ook nog eens gekort worden op een bijstandsuitkering.

In een aangetekende brief geeft u bij uw werkgever aan dat u het niet eens bent met het ontslag en dat u zich beschikbaar stelt om uw werkzaamheden te blijven verrichten. Schakel zo nodig juridische hulp in.